ODVOZ OTPADA – tjedan nakon Uskrsa 2022.

Obzirom na državni praznik 18.04.2022. godine, i sukladno kalendaru sakupljanja komunalnog otpada u Općini Fužine za 2022. godinu obavještavamo korisnike usluga da će:

Odvoz komunalnog otpada za Fužine, Vrata, Belo Selo, Slavica, Benkovac Fužinski, Vrelo biti u

SRIJEDU 20.04.2022.

Odvoz komunalnog otpada za Lič biti će po rasporedu u

UTORAK 19.04.2022.

Rad reciklažnog dvorišta biti će utorak 19.04.2022. od 14-15 sati.