NAPLATA PARKINGA

Naplata parkinga organizirana je da sljedećim parkiralištima: parkiralište u centru Fužina, kod Vatrogasnog doma, vrtića, ambulante, Franinove sale, izvora Zrinski, Čoka. U centru Fužina postavljen je naplatni aparat i obavijesne ploče s informacijama za m -parking,  na parkiralištima  kod Vatrogasnog doma, vrtića, ambulante, Franinove sale, izvora Zrinski, Čoke postavljene su table za m -parking, te ta parkirališta nemaju parkirni aparat.

DNEVNA KARTA: Sukladno odluci dnevna karta kupuje se u Turističko informativnom centru Fužine

Ponedjeljak-Subota 10:00-15:00

Nedjelja 10:00-13:00

GODIŠNJA KARTA: Sukladno odluci godišnja karta kupuje se na adresi Pirovište 16a, Lič u upravnoj zgradi Komunalno – trgovačkog društva Fužine d.o.o.

KONTAKT:

TEL:+385 (0)51 835 769

EMAIL: [email protected]

Ponedjeljak-Petak od 01.10.-31.05.
07:00-15:00 h

Ponedjeljak-Petak od 01.06.-30.09.
06:00-14:00 h

ODLUKE OD 01.07.2022.

___________________________________________________________________________________________________

ODLUKE DO 30.06.2022.