NAPLATA PARKINGA

Naplata parkinga organizirana je da sljedećim parkiralištima: parkiralište u centru Fužina, kod Vatrogasnog doma, vrtića, ambulante, Franinove sale, izvora Zrinski, Čoka. U centru Fužina postavljen je naplatni aparat i obavijesne ploče sa informacijama za m -parking,  na parkiralištima  kod Vatrogasnog doma, vrtića, ambulante, Franinove sale, izvora Zrinski, Čoke postavljene su table za m -parking, te ta parkirališta nemaju parkirni aparat.