Plan poslovanja/plan nabavki

2022.

2021.

2020.

PLAN POSLOVANJA SA PLANOM NABAVKI ZA 2019.G.

Prilozi uz plan poslovanja za 2019.g.

PLAN NABAVKI PREMA CPV POJEDINAČNE VRIJEDNOSTI VEĆE OD 20.000,00 KN

PLAN POSLOVANJA KTD FUŽINE D.O.O. ZA 2018. GODINU

PLAN PRIHODA I RASHODA SA PLANOM NABAVKI ZA 2018.G.