PRIMANJE RAČUNA MAILOM

RAČUNI U DIGITALNOM OBLIKU Omogućeno je svim korisnicima javne usluge prikupljanja, odvoza i deponiranja otpada i drugih usluga od strane Komunalno – trgovačkog društva Fužine d.o.o. primanje računa elektroničkom poštom. Račune primljene putem e-maila moguće […]