KOMUNALNI OTPAD

ODVOZ KRUPNOG OTPADA U SVIBNJU 2021.G.

12.05.2021. SLAVICA, BELO SELO, VRATA

13.05.2021. FUŽINE, FUŽINSKI BENKOVAC, VRELO

14.05.2021. LIČ

Krupni otpad će se sakupljati na način da se na dan odvoza iznese do ruba prometnice na vidljivo mjesto. Otpad iznesen nakon najavljenoga termina neće biti sakupljen.

ZAKONSKA REGULATIVA – OTPAD

Uredba  o gospodarenju komunalnim otpadom važeća od 01.01.2020., dio uredbe stavljen van snage koji se tiče promjena cijena i načina obračuna od 30.01.2020.

Zakon o održivom gospodarenju otpadom

Uredba o gospodarenju komunalnim otpadom , važeća do 31.12.2019

Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada

 Opći uvjeti isporuke javne usluge 3-2018

PODNOŠENJE PRIGOVORA I PROMJENA

Obrazac za podnošenje prigovora

Uputa o podnošenju prigovora Obrazac za podnošenje prigovora

Odluka o osnivanju povjerenstva za reklamacije potrošaća

Zahtjev za promjenu podataka korisnika 

MJEŠANI KOMUNALNI OTPAD

MJEŠANI KOMUNALNI OTPAD (MKO) ODLAŽE SE U STANDARDNE KANTE 60-240 L, POSEBNE LOGIRANE VREĆICE I KONTEJNERE OD 1100 L KOJI SU ADRESIRANI NA KORISNIKE

ZABRANJENO JE ODLAGANJE OTPADA U VREĆICE KOJE NISU LOGIRANE, POSUDE BEZ ČIPA, U OKOLIŠ I IZVAN KONTEJNERA KOJI SU ZA TO NAMJENJENI.

NA DAN ODVOZA KANTE I VREĆICE SE IZNOSE DO RUBA KOLNIKA KAKO BI SE ISTI MOGAO SAKUPITI KOMUNALNIM VOZILOM ZA ODVOZ SMEĆA.

RASPORED ODVOZA OTPADA DAT JE U DONJEM KALENDARU

SAKUPLJANJE OTPADA VRŠI SE OD  7-15 H ZA PERIOD 1-5 MJESEC I 9-12 MJESEC; OD 6-14 H ZA 6-8  MJESEC.

Raspored odvoza otpada svibanj- srpanj 2021

ŠTO SPADA U MJEŠANI KOMUNALNI OTPAD I ŠTO SE ODLAŽE U KANTE ZA MKO I VREĆICE:

UPUTE O POSTUPANJU SA GLOMAZNIM OTPADOM

GLOMAZNI OTPAD SAKUPLJA SE DVA PUTA GODIŠNJE: U PROLJEĆE I JESEN , A PREMA RASPOREDU NA NAČIN DA SE NA DAN ODVOZA ZA POJEDINU ULICU /MJESTO OTPAD IZNESE UZ RUB KOLNIKA DO 7H UJUTRO. ŠTO SPADA U GLOMAZNI OTPAD NAVEDENO JE U DONJOJ TABLICI.

U PRIPREMI JE ODVOZ OTPDA PREMA POZIVU ZA ŠTO JE PRIPREMLJEN OBRAZAC U PRILOGU.

EKO OTOCI, RASPORED I VRSTE OTPADA KOJE SE U NJIH ODLAŽU

  • U EKO OTOKE ODLAGATI ČISTI SELEKTIVNI OTPAD
  • U EKO OTOKE ODLAGATI SAMO NAVEDENE VRSTE OTPAD

KONTAKT PODACI ZA PREUZIMANJE POSEBNIH VRSTA OTPADA

UPUTE ZA KOMPOSTIRANJE