Nadzorni odbor

Nadzorni odbor

MERIS KAPETANOVIĆ,
član nadzornog odbora- temeljem odluke od 25. ožujka 2022.
Slavko Starčević,
predsjednik nadzornog odbora- temeljem odluke od 25. ožujka 2022.
Sabina Urbanc,
zamjenik predsjednika nadzornog odbora- temeljem odluke od 25. ožujka 2022.
Dario Colnar,
član nadzornog odbora- temeljem odluke od 25. ožujka 2022.
Nataša Marohnić Trglavčnik,
član nadzornog odbora- temeljem odluke od 25. ožujka 2022.