Skupština društva

ČLANOVI SKUPŠTINE OD 32- SJEDNICE

 • DARIO COLNAR
 • TAJANA KAUZLARIĆ KORICA, zamjenik predsjednika
 • SABINA URBANC, zamjenik predsjednika
 • VALENTIN CRLJENKO. predsjednik skupštine
 • SLAVKO STARČEVIĆ
 • SLOBODAN HUŠ
 • NATAŠA MROHNIĆ TRGLAVČNIK
 • MARINKO KAUZLARIĆ
 • NATAŠA BLAŽEVIĆ STARČEVIĆ

Članovi Skupštine 21-31 sjednice

 • Damir Zanoškar, zamjenik predsjednika Skupštine
 • Emilijo Kauzlarić
 • Jadranka Vlahović
 • Igor Mihaljević , zamjenik predsjednika Skupštine
 • Slavko Starčević , predsjednik Skupštine
 • Valentin Crljenko
 • Davor Čebuhar
 • Branka Randelj
 • Nataša Blažević Starčević
 • Marinko Kauzlarić
 • Marino Mance

_______________________________________________________________________

Članovi Skupštine na 20 sjednici:

 • Damir Zanoškar
 • Ljubobratović Hrvoje
 • Jadranka Vlahović
 • Igor Mihaljević
 • Slavko Starčević
 • Valentin Crljenko
 • Davor Čebuhar
 • Branka Randelj
 • Nataša Blažević Starčević
 • Marinko Kauzlarić
 • Marino Mance

Članovi Skupštine 16-19 sjednica Skupštine

 • Damir Zanoškar
 • Ljubobratović Hrvoje
 • Ela Korica
 • Igor Mihaljević
 • Slavko Starčević
 • Valentin Crljenko
 • Davor Čebuhar
 • Joispa Vlahović
 • Nataša Starčević
 • Marinko Kauzlarić
 • Marino Mance

Članovi Skupštine 11-15 sjednice

 • Damir Zanoškar
 • Karlo Babić
 • Budiselić Tomislav
 • Goranka Čebuhar
 • Ljubobratović Hrvoje
 • Josip Kauzlarić
 • Ela Korica
 • Igor Mihaljević
 • Vinko Rački
 • Dražen Starčević
 • Slavko Starčević