KALENDAR SAKUPLJANJA KOMUNALNOG OTPADA U OPĆINI FUŽINE ZA 2024.

Korisnike obavještavamo da smo uz račune za prosinac dostavili kalendar odvoza komunalnog otpada te raspored mobilnog reciklažnog dvorišta za 2024. godinu. Ukoliko isti niste sačuvali ili ste ga zagubili možete ga preuzeti u digitalnom obliku niže ili kod nas na adresi Pirovište 16a u Liču u papirnatom obliku.

Molimo korisnike da se pridržavaju pravila i da u spremnike za selektivni otpad odlažu samo otpad koji se može ponovno koristiti, a nikako mješani komunalni otpad. Obzirom na izrazito veliku cijenu deponiranja miješanog komunalnog otpada na Centru za gospodarenjem otpadom PGŽ Marišćina, na korisnike apeliramo da kantu za miješani komunalni otpad koriste racionalno.

Obzirom na promjene u procesima rada za prikupljanje otpada molimo korisnike da, prema kalendaru odvoza svoje kante i vrećice, odlažu tijekom cijele godine od 06:00 sati na javnu površinu pored mjesta nastanka otpada.

#KTDF #EkološkiOsvještenoKTDF

ZA PREUZIMANJE: