Rad Mobilnog reciklažnog dvorišta na lokaciji Pirovište 16a, LIč

Korisnici usluga sakupljanja otpada na području Općine Fužine mogu svaki ponedjeljak u ljetnjem periodu 01.7.-31.08.21. od 13-14 sati u mobilnu raciklažnu jedinicu dostaviti sortni otpad.

Stalno dežurstvo u reciklažnom dvorištu od 01.09.-30.06. je ponedjeljkom od 14-15 sati. U tom periodu moguće je dovoz sortnog otpada na lokaciju davatelja usluge.

Raspored dostupnosti mobilne jedinice za period 10-12 mj 2021.g. po naseljima naknadno će se objaviti.