Obavijest o čipiranju kanti za komunalni otpad

OBAVIJEST

O ČIPIRANJU KANTI ZA KOMUNALNI OTPAD I KORIŠTENJU LOGIRANIH VREĆICA

 

Temeljem Zakona o održivom gospodarenju otpadom (nn 94/13), a u cilju pravednije naplate odvoza otpada iz kućanstva izvršili smo označavanju (čipiranju) kanti da bi svaki korisnik plaćao prema količini odloženog odvoza.

Za sve korisnike koji nabave nove kante potrebno je kontaktirati nas kako bi se vaša kanta označila sa čipom.

Osim korištenja kanti, korisnici imaju mogućnost korištenja vrećica sa logom poduzeća za odlaganje miješanog komunalnog otpada. Vrećice se nabavljaju u prostorijama društva.

Nepropisno odložen komunalni otpad neće se sakupljati, te će o navedenom biti obaviješten komunalni redar.

Sav ostali otpad, osim mješanog komunalnog , treba odvojeno odlagati u odgovarajuće spremnike za zelenim otocima-papir, plastika, staklo, metal, tekstil.

 Bijela tehnika i željezo skupljaju se po pozivu. 

Sakupljanje krupnog otpada vršiti će se tijekom svibnja/ listopada o čemu će korisnici biti obaviješteni putem oglasnih ploča i sredstva javnog priopćavanja.

 Za sva pitanja i informacije molimo da nazoveze tel 051 835 -769: 051 620-950