Načini plaćanja računa usluga

Plaćanje računa moguće je obaviti:

  • putem internet bankarstva (potrebno obavezno znati i upisati poziv na broj, te broj računa za uplatu – podaci se nalaze na uplatnicama),
  • na blagajni Komunalno – trgovačkog društva Fužine d.o.o. bez naknade,
  • na svim ostalim uplatnim mjestima uz naknadu

Radno vrijeme blagajne na lokaciji zgrade uprave KTDF:

Utorkom:     09:00 – 11:00

Četvrtkom:  09:00 – 11:00