Zimska služba na području općine Fužine 2022/2023

11. studenog 2022. održana je smotra i provjera ispravnosti vozila koji se koriste za zimsku službu na području općine Fužine. Sva vozila I tehnika u ispravnom su stanju i spremni .

U zimskoj bazi trenutno se nalazi oko 100 t mješavine rizle I natrijevog klorida za posipni material.

U pripremi za sezonu pregledana je mehanizacija koja će sudjelovati u zimskoj službi, pripremala se prometna signalizacija i Oprema te se nabavio posipni material. Pripremale su se nerazvrstane ceste, javne i pješačke površine (postavljanje snježnih kolaca, postavljanje dopunske prometne signalizacije). Stručno su osposobljavanje i usavršavane sve osobe koje će sudjelovati u zimskoj službi.

Fužine d.o.o. kao izvoditelj brine za 69505 metara dok je izvedbenim programom zimske službe obuhvaćeno 34844 m

Dinamika aktivnosti, sukladno izvedbenom programu, razrađuje se i prema stupnjevima pripravnosti je:  

I stupanj je osnovna organizaciona priprema i iščekivanje događaja vezano za meteorološku prognozu, te se odmah po nastanku zimskih uvjeta počinje djelovati. Uključeni su osnovni radni kapaciteti:  dežurno osobno vozilo, traktor. Sve intervencije treba završiti u roku od 5 – 8 sati.

Voditelj zimske službe dužan je za vrijeme svoga rada pratiti meteorološke prilike i oscilacije temperature zraka te pravovremeno organizirati obilazak cesta i njihovih kritičnih mjesta kao što su mostovi, nadvožnjaci, opasni zavoji, usponi te dionice ceste u usjecima i šumskim predjelima.

U koliko do promjene stanja kolnika i početak staranja poledice, izvoditelj je obvezan intervenirati odmah na licu mjesta ili organizirati obavljati potrebnih radnji u što kraćem roku.

II stupanj uključuje dežurno osobno vozilo, traktor, 2 utovarivača i kamion u mobiliziranju potrebnih kapaciteta za čišćenje snijega, a intervencijama se pristupa u momentu kada na kolniku ima više od 15 cm snijega uz uvjet da je izvršeno preventivno posipavanje solju. Za kompletno osposobljavanje za promet cestovnih pravaca može proteći najviše 12 sati nakon prestanka oborina.

III stupanj uključuje puni opseg mehanizacije i ljudstva kada se prognozira dugotrajne oborine koje zahtijevaju posebne i obimnije radove uklanjanja snijega i leda sa kolnika. Po određenom redoslijedu obavljaju se radovi na posipavanju kolnika i čišćenju snijega.

IV stupanj uključuje puni opseg mehanizacije i ljudstva iz programa zimske službe te angažiranje strojeva, vozila i oruđa iz Plana zaštite od posljedica elementarne nepogode.

Obavještavamo mještane Općine Fužine da se za sve vezano uz zimsku službu na nerazvrstanim, “manjim cestama”, mogu obratiti nama, Komunalno – trgovačkom društvu Fužine d.o.o., koji održavamo iste.

Za prometnice koje održava Županijska uprava za ceste PGŽ , a to su glavne ceste od mjesta Slavica, preko Belog Sela I Vrata do centra Fužina, te prema Zlobinu, Kraljevom jarku i prema Liču do Ličkog polja, možete se obratiti dežurnoj službi Ceste Rijeka.

CESTE RIJEKA D.O.O.

TEL: +38551 250 007.

MAIL: [email protected]

KTD FUŽINE D.O.O. 

TEL:  +38551 835 769

GSM: +38591 130 1815

MAIL: [email protected]