Zimska služba – kontakti

Obavještavamo mještane Općine Fužine da se za sve vezano uz zimsku službu na nerazvrstanim, “manjim cestama”, mogu obratiti nama, Komunalno – trgovačkom društvu Fužine d.o.o., koji održavamo iste.

Za prometnice koje održava Županijska uprava za ceste PGŽ , a to su glavne ceste od mjesta Vrata do centra Fužina, te prema Zlobinu, Kraljevom jarku i prema Liču do Ličkog polja, možete se obratiti dežurnoj službi Ceste Rijeka.

CESTE RIJEKA D.O.O.

TEL: +38551 250007.

MAIL: [email protected]

KTD FUŽINE D.O.O. 

TEL:  +38551 835 769

GSM: +38591 130 1815

MAIL: [email protected]