ODVOZ OTPADA – od 31.10. do 04.11.2022.

Obzirom na državni praznik u utorak 01.11.2022. godine, i sukladno kalendaru sakupljanja komunalnog otpada u Općini Fužine za 2022. godinu podsjećamo korisnike usluga da će:

Odvoz mješanog komunalnog otpada za:

  • Za naselja Fužine, Vrata, Belo Selo, Slavica, Benkovac Fužinski, Vrelo biti u PONEDJELJAK 31.10.2022.
  • Za naselje Lič biti će u SRIJEDU 02.11.2022.

Odvoz selektivnog otpada (komunalnog):

  • Za sva naselja biti će u SRIJEDU 02.11.2022.

KALENDAR ODVOZA KOMUNALNOG OTPADA:

OBAVIJEST: