Odvoz otpada 01.11.2021.-31.03.2022. promjene

Odvoz otpada u zimskom periodu ( 01.11.2021.-31.03.2022.) organizira se na način da se ponedjeljkom sakupljaju naselja : Slavica, Belo selo, Vrata, Fužine, Benkovac Fužinski i ulica Vrelo, a utorkom naselje Lič. Otpad se sakuplja od 7 sati ujutro.

Svaku prvu i treću srijedu u mjesecu reciklabilni otpad sakuplja se za cijelu Općinu Fužine za period 01.11.2021.-30.04.2022.

Rad reciklažnog (MRD jedinice) dvorišta na adresi davatelja usluge : Svaki ponedjeljak od 14-15  sati za period 01.11.2021.-30.04.2022.