PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA

PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA

KOMUNALNO – TRGOVAČKO DRUŠTVO FUŽINE D.O.O.

Adresa: Pirovište 16a

Poštanski broj: 51323

Sjedište (općina ili grad): LIČ

OIB: 70922563525

Internet stranica tijela javne vlasti: www.ktd-fuzine.hr

TEL:+385 (0)51 835 769

EMAIL: [email protected]

 

ZAHTJEVI ZA PRISTUP INFORMACIJAMA

  1. Obrazac-1-Upisnik
  2. Obrazac-2-Zahtjev-za-pristup-informacijama
  3. Obrazac-3-Zahtjev-za-dopunu-ili-ispravak-informacije
  4. Obrazac-4-Zahtjev-za-ponovnu-uporabu-informacija

 

 

ŽALBE 

  1. Zalba-protiv-rjesenja-ponovna-uporaba-informacija
  2. Zalba-protiv-rjesenja-pristup-informacijama
  3. Zalba-sutnja-uprave-ponovna-uporaba-informacija
  4. Zalba-sutnja-uprave-pristup-informacijama