SLUŽBENIK ZA INFORMIRANJE

POVJERENIK ZA INFORMACIJE KONTAKT

PRILOG UPUTI ZA PROVEDBU ČLANKA 13. ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA

OBRAZAC ZA DOSTAVU  PODATAKA TIJELU JAVNE VLASTI I SLUŽBENIKU ZA INFORMIRANJE U POPIS TIJELA JAVNE VLASTI POVJERENIKA ZA INFORMACIJE

OIB: 70922563525

NAZIV TIJELA JAVNE VLASTI: KTD FUŽINE d.o.o.

Adresa (ulica i broj): Pirovište 16a

Poštanski broj: 51323

Sjedište (općina ili grad): LIČ

Tel: 051 835 769; 051 620 950

Fax: 075 805 628

Internet stranica tijela javne vlasti: https://ktd-fuzine.hr/

E mail javne vlasti: [email protected]

Službenik za informiranje -ime i prezime: mr.sc.Ana Merle, dipl.oec.

Službenik za informiranje-broj telefona: 051 835 769/ 051 620 950

Službenik za informiranje-e mail: [email protected]

 

Odluka službenik za informiranje

 

ZAHTJEVI ZA PRISTUP INFORMACIJAMA

  1. Obrazac-1-Upisnik
  2. Obrazac-2-Zahtjev-za-pristup-informacijama
  3. Obrazac-3-Zahtjev-za-dopunu-ili-ispravak-informacije
  4. Obrazac-4-Zahtjev-za-ponovnu-uporabu-informacija

 

 

ŽALBE 

  1. Zalba-protiv-rjesenja-ponovna-uporaba-informacija
  2. Zalba-protiv-rjesenja-pristup-informacijama
  3. Zalba-sutnja-uprave-ponovna-uporaba-informacija
  4. Zalba-sutnja-uprave-pristup-informacijama

IZVJEŠĆA – PRISTUP INFORMACIJAMA