Objave

OBAVIJEST O SAKUPLJANJU I ODVOZU GLOMAZNOG OTPDA

Krupni otpad sakupljati će se na način da se isti iznese na dan sakupljanja uz rub prometnog kolnika

 

09.05.2018. sakuplja se Vrata, Slavica i BeL selo

10.05.2018. sakuplja se Fužine, Vrelo i Fužinski benkovac

11.05.2018. sakuplja se naselje Lič

Molimo korisnike da sav glomazni otpad iznesu do 7:00 sati, te da ne iznose otpad koji ne spada u kategoriju glomaznog otpada

 

 

 

Izjava za člana uprave o nepostojanju sukoba interesa

Pravilnik o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva