OBAVIJEST O PROMIJENI RADNOG VREMENA

KTD Fužine d.o.o. obavještava korisnike da od 1.7.2024. do 31.8.2024. prelazimo na ljetno radno vrijeme od 6:00 do 14:00 sati.
Sukladno tome molimo korisnike odvoza otpada da svoje kante i vrećice pravovremeno pripreme.
Reciklažno dvorište će, u navedenom periodu, biti otvoreno svaki ponedjeljak od 13:00 do 14:00 sati.