Novi način obračuna usluge od 01.05.2017.

Obavijest mještanima Općine Fužine novi način obračuna zbrinjavanja otpada od 01.05.2017.

 

Od 01.05.2017. krenuti će novi način obračuna usluge za sakupljanje miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada. Obračun će se vršiti prema broju pražnjenja zadužene posude/ vrećice. Stoga molimo sve korisnike usluge da ukoliko nemaju čipirane kante ili zajedničke posude da nabave iste ili da nam se jave radi rješavanja statusa korisnika usluge. Od 27.04.2017. korisnici vikendaši moći će nabaviti u poduzeću  i vrećice  od 40 i 80 l.

Molimo također korisnike komunalne  usluge da  u kontejnere za selektivni otpad bacaju samo određene vrste otpada koja je navedena na kontejnerima, te je zabranjeno bacanje miješanog komunalnog otpada.

Novi način obračuna usluge vršiti će se po novim cijenama koje možete vidjeti na našoj web stranici –cjenici.

Ukoliko se korisnici usluge ne budu pridržavali Općih uvjeta isporuke  i Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada u Općini Fužine , prijavu ćemo proslijediti komunalnom redaru.