NOVI CJENIK USLUGA

Sukladno Zakonu o gospodarenju otpadom NN 84/2021 obavještavamo korisnike da s 01. prosincem 2022. stupa na snagu novi cjenik za javnu uslugu za komunalni otpad. Više o tome na https://ktd-fuzine.hr/cjenici/