Natječaji

KOMUNALNO – TRGOVAČKO DRUŠTVO  F   U   Ž   I   N   E   d.o.o.

Lič, Pirovište 16 A, Tel 00385 51 835 769 ; 00385 51 620 950 ; Fax: 00385 75 805 628      mail: ktd-fuzine@ri.t-com.hr   WEB: http://ktd-fuzine.hr/

IBAN : HR4523400091117036772 ; HR 96 2402006 1100669134  

PB: 1053167   OIB:70922563525

Lič, 08.04.2019.

posl.broj: 04-19/39

Odluka o raspisivanju natječaju za radno mjesto komunalni radnik i imenovanju komisije za provedbu postupka

Donosi se odluka o potrebi raspisivanja natječaja za radno mjesto: Komunalni radnik

Broj traženih radnika:1

Vrsta zaposlenja: Na određeno/ neodređeno

Radno vrijeme: Puno radno vrijeme

Smještaj: nema smještaja

Naknada za prijevoz: U cijelosti

Natječaj vrijedi od dana objave : DO 30.04.2019.

Uvjeti:

Razina obrazovanja: nije bitno

Radno iskustvo: nije bitno

Opis poslova: komunalni poslovi u vezi skupljanja otpada, održavanje zelenih površina, održavanje nerazvrstanih cesta,

Ostalo: Vozačka dozvola „B“ kategorije

Dokumentacija: Molba, Životopis, potvrda o nekažnjavanju, kopija osobne iskaznice, potvrda o radnom iskustvu ne starija od 1 mj., kopija vozačke

Objava natječaja:

Natječaj se objavljuje na stranicama HZZ-a, na web stranicama KTD-a, na oglasnoj ploči KTD-a

Dostava zamolbi: poštom Pirovište 16a, 51323 Lič, mailom ili osobno u prostorije KTD-a.

Odluka o odabiru dostavlja se svim podnositeljima zamolbi

Rok za žalbu 7 dana

Podnositelji zamolbi za posao su dužni po pozivu doći na razgovor za posao

Poslodavac zadržava pravo ne odabira kandidata.

Komisija za provedbu postupka:

Predsjednik: Ana Merle

Članovi: Hrvoje Ljubobratović

Dražen Starčević

Komisija sačinjava zapisnik o otvaranju i ocijeni pristiglih molbi, te daje prijedlog upravi društva za odabir kandidata. Uprava će u roku 8 dana od dana zaključenja natječaja donijeti odluku o odabiru kandidata.

Direktor: Hrvoje Ljubobratović, mag.ing.traff