KOMUNALNI OTPAD

ZAKONSKA REGULATIVA – OTPAD

Uredba  o gospodarenju komunalnim otpadom važeća od 01.01.2020.

Zakon o održivom gospodarenju otpadom

Uredba o gospodarenju komunalnim otpadom , važeća do 31.12.2019

Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada

 Opći uvjeti isporuke javne usluge 3-2018

PODNOŠENJE PRIGOVORA I PROMJENA

Obrazac za podnošenje prigovora

Uputa o podnošenju prigovora Obrazac za podnošenje prigovora

Odluka o osnivanju povjerenstva za reklamacije potrošaća

Zahtjev za promjenu podataka korisnika