Izvješća

izvješća 2019.g.

Izvješća 2018.G.

Izvješća 2017.G.

Plan poslovanja za 2017.g.

Godišnji financijski izvještaj sa Odlukama i bilješkama

Realizacija poslovanja 2017

Izvješća 2016.G.

Godisnje_izvjesce – POVJERENIK ZA INFORMACIJE

Godisnje_izvjesce-POVJERENIK ZA INFORMACIJE

Izvještaj 21.11.2016.- tekstualni dio

IZVJEŠĆE -FINANCIJE 21.11.2016.

Plan poslovanja i nabavki za 2016.g.pdf

 

Izvješća 2015.G.

Financijska izvješća za 2015.g.

GFI 2015, BILJEŠKE