Djelatnosti

Djelatnosti poduzeća:

  • Skupljanje,odvoz neopasnog komunalnog i krupnog otpada
  • Ukopne usluge
  • Održavanje mjesnog groblja Lič i Fužine
  • Održavanje javnih zelenih i nezelenih površina, održavanje čistoće javnih površina
  • Održavanje nerazvrstanih cesta Općine Fužine
  • Održavanje nerazvrstanih cesta Općine Fužine-zimska služba
  • Turistički vlakić Fužine Express