Djelatnosti

Djelatnosti poduzeća:

 • Skupljanje, odvoz neopasnog komunalnog i krupnog otpada
 • Upravljanje mobilnim reciklažnim dvorištem, odvojeno sakupljanje reciklabilnog otpada
 • Ukopne usluge
 • Održavanje mjesnog groblja Lič i Fužine
 • Održavanje javnih zelenih i nezelenih površina, održavanje čistoće javnih površina
 • Održavanje nerazvrstanih cesta Općine Fužine
 • Održavanje nerazvrstanih cesta Općine Fužine-zimska služba
 • Upravljanje turističkim vlakić Fužine Express
 • Upravljanje brodićem Sv. Anton
 • Upravljanje špiljom Vrelo
 • Upravljanje kaubojskim naseljem Roswell selo