CJENICI/SAVJET POTROŠAĆA

CJENIK USLUGA

  1. Odluka o cijenama za vlakić Fužine express za 2019.g.
  2. Odluka o cijeni vrećice važeća od 30.04.2019.
  3. Cjenik otpad-građani, važeći od 01.05.2017.
  4. Cjenik smeće privreda
  5. Cjenik ostale usluge
  6. Cjenik ukopne usluge

SAVJET POTROŠAĆA