CJENICI/SAVJET POTROŠAČA

CJENIK KOMUNALNE USLUGA

  1. Odluka o cijeni vrećice važeća od 30.04.2019.
  2. Cjenik otpad-građani, važeći od 01.05.2017.
  3. Cjenik smeće privreda
  4. Cjenik ostale usluge
  5. Cjenik ukopne usluge

 

SAVJET POTROŠAĆA

CJENIK TURISTIČKE USLUGE