PreviousNext

  Dobro došli na internet stranicu Komunalnog trgovačkog društva Fužine d.o.o.

  DJELATNOSTI PODUZEĆA:

  » Skupljanje,odvoz neopasnog komunalnog i krupnog otpada

  » Ukopne usluge

  » Održavanje mjesnog groblja Lič i Fužine

  » Održavanje općinskih objekata

  » Održavanje javnih zelenih i nezelenih površina, održavanje čistoće javnih površina

  » Održavanje nerazvrstanih cesta Općine Fužine

  » Održavanje nerazvrstanih cesta Općine Fužine-zimska služba

  » Turistički vlakić Fužine Express

   

  LINKOVI: